یاڵچین کووچووک و عەبدوڵڵا ئۆجەڵان ١

یاڵچین کووچووک و عەبدوڵڵا ئۆجەڵان